به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ، با دستور حمیدرضا رستمی مدیرعامل این شرکت و هماهنگی اداره روابط […] در راستای ارج نهادن به فرهنگ کار و تلاش صورت گرفت: تقدیر از کارگران فعال پتروشیمی بندرامام مدیریت پتروشیمی بندرامام به منظور ارتقای فرهنگ کار و تلاش از کارگران زحمتکش شرکت های تابعه خود تقدیر نمود . به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ، با دستور حمیدرضا رستمی مدیرعامل این شرکت و هماهنگی اداره روابط عمومی از ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری کارگران پرتلاش شرکت بر اساس شاخص عملکرد شناسایی شدند و مدیران شرکت با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از کارگران ، تمجید و تجلیل کردند. این امر در راستای نهادینه کردن جایگاه کارگر ، شایسته سالاری و همچنین در راستای اجرای حدیث نبوی *من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق* اجرا می شود. شایان ذکر است شرکت پتروشیمی بندرامام دارای پنج شرکت تابعه فرآورش ، بسپاران ، کیمیا ، آب نیرو و خوارزمی می باشد که از سال گذشته تقدیر از کارگران جاری و پروژه ای را در دستور کار خود قرار داده است.