به گزارش اکونا پرس،

 پیروز حناچی، شهردار تهران در مراسم امضای تفاهمنامه جامع مدیریت نیاز آب فضای سبز شهر تهران از پساب و منافع آبی ضمن تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا گفت: موضوع این تفاهمنامه یکی از مسائل مهم شهر تهران است. تهران و به صورت کلی ایران همواره از پدیده خشکسالی در رنج بوده و کتیبه های به جامانده از ۲۵۰۰ سال پیش نشان می دهد که داریوش، پادشاه ایران از خدا خواسته است که کشور از دروغ و خشکسالی در امان باشد. بنابراین کمبود آب در سرزمین ما همواره یکی از مشکلات و معضلات بوده است و این نشان می دهد باید استفاده از آب را مدیریت کنیم .

شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد آب مورد استفاده در فضای سبز شهر تهران از آب های زیرزمینی و آب های سطحی تامین می شود که با اجرای این تفاهمنامه این رقم به ۶۰ درصد خواهد رسید و ۴۰ درصد از پسآب شهری تامین خواهد شد و این اتفاق بزرگی است و این بر اساس سیاست زیست محیطی مدیریت شهری در دوره فعلی و شورای شهر است .

او افزود:  مدیریت شهری حتی به استفاده چند باره از پساب شهری هم می اندیشد و این که فاضلاب بعد از استفاده دوباره به چرخه مصرف در حوزه های دیگر مصرف شود با این نگاه شاید بتوان کمبود آب در تهران را مدیریت کرد. اگر تهران به این موفقیت برسد سایر کلانشهرها هم که از مشکل کمبود آب رنج می برند این برنامه را اجرا خواهند کرد.