به گزارش اکونا پرس،

 محمدرضا بختیاری با بیان اینکه محاسبه آب‌بها و قبوض آب شهروندان تهرانی به صورت پلکانی خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر در تهران 60 درصد مشترکین کمتر از  20 میلیون متر مکعب و زیر خط نرمال مصرف آب دارند. 20 درصد مشترکین در حد نرمال، 15 درصد پرمصرف و  1.5 برابر حد مجاز و 5 درصد مابقی نیز بسیار پرمصرف هستند.

وی با بیان اینکه از اسفند سال گذشته به دلیل کرونا 25 درصد افزایش مصرف آب داشتیم، گفت: تابستان سال جاری 3 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب در تهران آب مصرف شد که در 50 سال اخیر رکوردی بی‌سابقه بوده است. البته در سه ماه اخیر مصرف به 8 درصد کاهش یافته است.