به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، بر این اساس در سال 1399 که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، این مجتمع  ‌موفق به ثبت رکوردهای تولید مختلفی از جمله تولید 106درصد پارازایلین و تولید 111 درصد بنزن نسبت به ظرفیت اسمی شده است.
بر اساس این گزارش، پتروشیمی نوری در سال جاری، با افزایش حدود 14 درصدی تولید محصولات مختلف، نسبت به بازه مشابه سال قبل، موفق به ثبت رکورد 109 درصد ظرفیت اسمی و بیش از 115 درصد ظرفیت برنامه ای تولید در این مدت شده است.‌