به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی‌نوری،اوراق اختیار فروش تبعی پتروشیمی نوری با نماد «هنوری ۱۰۲» از امروز منتشر شد و برای خرید در دسترس سهامداران این شرکت‌ قرار گرفت.
 سهامداران برای اطمینان از سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، می‌توانند این اوراق که حکم بیمه سهام با سود ۲۲ درصد به مدت یکسال دارد را خریداری کنند.
 مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفت:این روزها صحبت از روش‌های مختلف حمایت از بازار سرمایه است؛ یکی از ابزارهایی که در جهان کاربرد زیادی دارد و از سال گذشته در بازار سرمایه ایران هم شروع شد اوراق تبعی فروش است.

جواد عشقی‌نژاد تصریح کرد:با استفاده از اوراق تبعی فروش که به بیمه سهام معروف است، سهامداران حقیقی می‌توانند به کمک این ابزار نگرانی خود را از پایین آمدن بیش از حد قیمت سهام را کاهش دهند. همچنین می‌توان با این ابزار در طول سال حداقل سودی را برای سرمایه‌گذاری متصور بود.
وی خاطر نشان کرد:هر سرمایه گذار می‌تواند هر نمادی که در پرتفوی خود دارد، چنانچه ناشر اقدام به انتشار اوراق تبعی فروش کرده باشد سهامدار از همان مکانیزم‌های عادی خرید سهام خود اقدام به خرید این بیمه نامه‌ها کند و با داشتن آن متناسب با طول مدت یکساله‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است به شرط نگهداری سهام در طول این مدت می‌تواند حداقل سودی را که ناشر در قرارداد خود منتشر کرده است را مشمول شود.
گفتنی است، از امروز هفتم اردیبهشت ماه این اوراق منتشر شد.