به گزارش اکونا پرس،

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نشست مجمع سالیانه شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که با اشاره به سفر روزهای گذشته ی خود به عسلویه گفت: در بازدیدی که اخیر از سطح منطقه و شرکت پازارگاد داشتیم ، تغییر را احساس کردیم ، تغییراتی که هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ درآمدی و مالی احساس می شد.

مهندس ربیعی : شرکت عملیات غیرصنعتی پازارکاد توانسته گزارشات و صورت های مالی مجمع را بسیار به موقع ارایه نماید و همیشه برگزاری مجمع این شرکت در سه ماهه اول سال یک آرزو بوده که این آرزو با همت و تلاش دکتر نظری (مدیرعامل شرکت) و هیات مدیره و حسابرس امروز محقق شده و خوشحالیم که یک شرکت غیرصنعتی شروع کننده مجامع گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.