به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نفتخیز، هدف از تهیه این سند ‌ارائه برنامه عملیاتی جهت دستیابی به سهم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در چشم انداز سال ۱۴۰۴ شرکت ملی نفت ایران است.

تهیه این سند با توجه به شتاب قابل ملاحظه تغییرات محیطی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی لزوم بکارگیری سند جامعی با تکیه بر تفکری پویا، جامع نگر، آینده نگر و اقتضایی برای رویارویی با مسایل یادشده در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این سند، فرآیند اجرای تحول سازمانی طی پنج مرحله شامل پیش تحول، عارضه‌یابی، تجسم آینده، ‌هموارسازی و اجرای تحول و پایش و تداوم تحول سازمانی به اجرا گذاشته می‌شود و در هر مرحله نیز فعالیت‌های مشخصی برنامه‌ریزی می‌شود که تاکنون مرحله اول انجام شده و مراحل دوم تا پنجم در دست انجام است.

شایان ذکر است‌ تهیه این سند با دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در قالب یک کتابچه بر اساس اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت همراه با برنامه های اجرایی و عملیاتی از تیرماه سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با برگزاری نشست های تخصصی و بهره گیری از نظرات مدیران و‌ کارشناسان به انجام رسید.