به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی کارون، این روش جدید آزمون، برای اولین بار در سطح کشور با همکاری شرکت فناور ‌‌«ایده پردازان دانش ایمنی»، به میزبانی شرکت « ره‌آوران فنون پتروشیمی» و با مشارکت کلیه آتش نشانان پتروشیمی کارون به ‌اجرا در آمد.‌

ارزیابی و تعیین سطح علمی آتش نشانان به صورت آنلاین،  نیاز سنجی‌های مرتبط، آموزش برخط و ارائه سرفصل آموزشی ‌استاندارد مبتنی بر نتایج آزمون و تعیین شاخص‌های تحلیلی فنی از جمله دستاوردهای این آزمون بود.‌

پیش از این نیز روش‌های بررسی علل و تحقیق و تفحص حوادث به شیوه‌های مدرن ‌ICT‌ و همچنین ‌HFACTS‌ برای اولین بار در ‌کشور توسط پتروشیمی کارون بکار و ارائه شده بود.‌

در این آزمون علمی آنلاین که به عنوان روش نوین ارزیابی آتش‌نشانان صنعتی در دنیا در حال انجام است و توسط یک شرکت ‌فناور داخلی بومی‌سازی شده، آتش‌نشانان در شرایط مختلف حوادث قرار می‌گیرند و برای مهار حریق و عکس‌العمل به موقع در ‌حادثه باید پارامترهای مختلفی از جمله ورزش باد، نوع مواد، نوع آتش ، انتخاب نوع واکنش به حادثه و ... ... را در نظر ‌بگیرند.‌

این آزمون، نقاط ضعف و قوت علمی آتش‌نشانان را مشخص می‌کند و آموزش‌های تکمیلی بر اساس نتایج این آزمون صورت ‌خواهد گرفت.‌

پیش از این آزمون‌های مشابه از آتش‌نشانان به صورت حضوری و عملی برگزار می‌شد.‌