به گزارش اکونا پرس،

ایشان یادآور شدند محل تعیین شده در هتل شیرینو که به عنوان مرکز اصلی ستاد واکسیناسیون منطقه پارس جنوبی است، ظرفیت تزریق واکسن تا 1000 دوز در روز منطبق براساس نظام سازمان سلامت کشور را دارد .
دکتر نظری در پاسخ به اینکه درشرایط مورد نیاز آیا پازارگاد امکان تامین فضای دیگری را دارد فرمود:  در صورت تامین واکسن ونیاز به افزایش حجم واکسیناسیون پرسنل محترم پتروشیمی ها برای فراهم آوردن هرگونه امکانات مرتبط آمادگی لازم را داریم.
در این گفتگو مدیر عامل شرکت پازارگاد از تلاش های تلویزیون پتروشیمی برای انعکاس فعالیت های این صنعت عظیم تقدیر وتشکر بعمل آورد.