به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این تفاهم‌نامه با موضوع همکاری در زمینه ارائه خدمات توانمندسازی، مدیریت فناوری و تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب تسهیلات و حمایت‌های پیش بینی شده در دستورالعمل ارائه خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری به امضا رسیده است. 
توسعه و ارتقای سطح همکاری‌های صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک‌های علم و فناوری در راستای ارتقای توانمندی‌ها و رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش بنیان، ارائه خدمات توانمندسازی گسترده‌تر و تخصصی‌تر با همکاری شرکت‌های مشاوره مدیریت، آموزشی و تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش بنیان در سطح استان‌ها، افزایش حجم ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش بنیان در سطح استان‌ها و توسعه مجموعه‌های توانمندسازی و تجاری‌سازی منطقه‌ای در کشور از اهداف تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز عنوان شده است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز برنامه‌های توانمندسازی خود اعم از دوره‌های آموزشی، خدمات مشاوره و طرح‌های توانمندسازی ویژه شرکت‌های دانش بنیان را برای بررسی و تأیید به صندوق نوآوری اعلام می‌کند.