به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نفتخیز، محمدرضا آبیار گفت: ضمن تبریک به این عزیزان امید است تغییرات مذکور زمینه بهبود وضعیت شغلی و به تبع آن تلاش مضاعف در جهت تحقق اهداف و برنامه های راهبردی و افزایش بهره وری سازمان گردد.

وی افزود: در پایان از زحمات همکاران مدیریت منابع انسانی ستاد، شرکت های بهره برداری تابعه و مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران که در جهت تسریع و تسهیل ایجاد سمت‌های موصوف این امور را یاری نمودند  سپاسگزاری می شود.