به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حکم مدیرعامل خطاب به حسین شعاعی آمده است:

"باعنایت به مراتب  تعهد  و تجربیات  ارزشمند  جنابعالی، به موجب  این حکم بعنوان" مشاور و رئیس دفتر مدیر عامل " منصوب می گردید. نظر به اهمیت وظایف محوله، شایسته است در خصوص موارد ذیل اهتمام جدی معمول فرمایید:
-    شناسایی و به‌کار‌گیری نیروهای توانمند، متعهد و کارآمد براساس اصول شایسته‌سالاری و جانشین پروری درحوزه تحت مسئولیت.
-    تکریم و بهسازی سرمایه‌های انسانی حوزه مدیرعامل با استفاده از شیوه‌های نوین مدیریت علمی.
-    نظارت بر تهیه و تنظیم مکاتبات و صورتجلسات داخلی و بین المللی در تعامل با مدیریت ها و واحدهای ستادی.
-    ارتباط مؤثر با مدیریت ها، واحدهای مستقل ستادی و شرکت های تابعه در جهت حل مسائل ایشان.
-    ارائه پیشنهاد در خصوص مهندسی مجدد ساختار حوزه مدیرعامل به منظور چابکی و شفافیت امور.
-    همکاری و تمشیت امور مرتبط با سایر مشاوران و دستیاران مدیرعامل.
-    تنظیم برنامه‌ها، جلسات و بازدیدهای مدیرعامل در ارتباط با ذینفعان درون و برون سازمانی.
-    رسیدگی و پیگیری منظم درخواست¬های دریافتی از سوی همکاران شریف و خدوم شرکت و شرکت های تابعه به منظور پاسخگویی منطقی و شفاف به تمامی آن ها و ارسال گزارش به اینجانب با حفظ اصول امانتداری و محرمانگی.
-    تکریم ارباب رجوع و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری از جانب دیگر همکاران.
-    تمشیت امور مربوط به مسئولیت¬های اجتماعی به همراه ارائه راهکارهای مؤثر و بدیع در جهت ارتقاء سطح برخورداری جوامع محلی و محیط پیرامونی تأسیسات شرکت.
-    ارتباط و هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات استانها، سازمان ها و مجموعه صنعت نفت.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و همچنین با همت، همدلی و مشارکت مدیران ، رؤسای محترم ستادی و مدیران عامل محترم شرکت های تابعه در تحقق اهداف و پیشبرد مسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید."