به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، فاز اول این نهالستان توسط مدیریت خدمات شرکت بهره‎ برداری نفت و گاز کارون در حال انجام می ‎باشد.

به منظور احداث این نهالستان عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و کرت بندی به مساحت بیش از ۱۵۰۰متر مربع انجام و اجرای عملیات کیسه گیری خاک نباتی جهت آماده سازی بستر کشت بذور نهال های مورد نظر به تعداد ۱۲هزار کیسه صورت پذیرفت.

همچنین ۴۷۰۰ عدد بذر نهال های کنار، اوکالیپتوس، کهور و برهان درون بخشی از کیسه‎ های آماده شده کشت و عملیات بستر سازی(کرت‎بندی و نهر کنی)  محوطه جهت کاشت قلمه در زمان مناسب(زمستان) انجام شد.

تسطیح و آماده ‎سازی دو محوطه پیشنهادی جهت احداث نهالستان توسط ماشین ‎آلات مکانیکی به مساحت ۲۴ هزار متر مربع و تهیه و نصب پمپ آب و رفع اشکال از لوله کشی آب خزانه فضای سبز واش واتر از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه نهالستان جدید در منطقه واش واتر بوده است.

شایان ذکر است اداره فضای سبز شرکت نفت و گاز کارون پیش از این نسبت به احداث ۲گلخانه و نهالستان در مناطق کریت کمپ و واش واتر جهت تامین گل و نهال مورد نیاز تأسیسات خود اقدام نموده است.