به گزارش اکونا پرس،

در این نشست دکتر میری از تلاش های ارزنده دکتر حجت نظری و نگاه ویژه وی و مدیران عامل شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه پارس به حوزه حمایت از نیازمندان محیط پیرامونی صنعت تقدیر کرد.