• در چهارمین همایش روز ملی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت

    همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و با حضور تعدادی از مسئولان کشور نشان عالی روابط عمومی به مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک سپه اهدا شد.