• همزمان با آیین رونمایی از واحد رمزپایه بین المللی زر هوشمند ( SZAR ) :

    دکتر عباس جم زر رئیس هیات مدیره مؤسسه رمزپایه فناوری هوشمند شبکه زر در مراسم رونمایی از واحد رمزپایه بین المللی زر هوشمند با نماد ( SZAR ) که همزمان با عید…