سوگند به قلم و آنچه می نویسد

17 مرداد ماه یاد آور تلاش ها و زحمات انسان های پاک باخته ، دلسوز و آرمان خواهی است که بی دریغ دل در گرو آگاهی بخشی و روشنگری و تنویر افکار آحاد جامعه دارند و رسالت و دغدغه ای جز ایفای وظیفه پیام آوری و پیام آفرینی برای امید بخشی ، اصلاح امور و دانایی مردم و مسئولان ندارند.

بدین وسیله ضمن تبریک فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار به تمامی نقش آفرینان این عرصه ، از تلاش ها ، مجاهدت ها و مساعی تک تک خبرنگاران و اصحاب رسانه در ایفای وظیفه اطلاع رسانی ، خبری و نقد مشفقانه قدردانی می نمایم.

                                                                                                             بهزاد شیری