به گزارش اکونا پرس،

فرج اله قدمی، مدیرعامل بانک سرمایه در پیامی به شرح زیر هفته بانکداری اسلامی را تبریک گفت:

هفته بانکداری اسلامی پیش از هرچیز یادآور تلاش ارزشمند قانونگذاران ایران اسلامی در پی افکندن اساسی شایسته و منطبق بر شریعت اسلامی برای شبکه بانکی است که سنگ بنای حرکت و تحول اقتصاد و صنعت کشور محسوب می شود. بعد از تصویب این مهم نیز، قانون عملیات بانکی بدون ربا به منزله سیاستی پیشرو و رهایی‌بخش به دستورالعمل نظام بانکی کشور افزوده شد؛ که جا دارد قدردان پیشگامان این امر و شکرگزار این نعمت عظیم باشیم.

فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را به تمامی پژوهندگان و کوشندگان خستگی ناپذیر این مسیر نورانی و همکاران ارجمندم در بانک سرمایه و نیز شبکه بانکی کشور، تبریک عرض نموده، توفیق همه عزیزان در پاسداری از این آرمان بزرگ و تحقق روزافزون آن را از درگاه باری تعالی مسألت دارم.

فرج اله قدمی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره