به گزارش اکونا پرس،

با تصمیم هیئت مدیره بانک صادرات ایران دکتر محسن سیفی کفشگری از مدیران جوان و شاخص و انقلابی به سمت سرپرست بانک صادرات ایران منصوب شد