به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در دیدار با کارکنان بیمه آسیا در شعبه دزفول، با اشاره به عملکرد مطلوب این شعبه در استان خوزستان، بر رشد پرتفوی متناسب  با همراهی شعبه و شبکه فروش تأکید کرد.

نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا ، کاهش چالش ها و مشکلات کارکنان را در فعالیت های بیمه گری و مالی، از راهبردهای اصلی شرکت بیمه آسیا عنوان کرد و بر وصول مطالبات، نظارت بر عملکرد بیمه گری در راستای کنترل ترکیب پرتفوی و خسارت ها و توسعه آموزش کارشناسان و شبکه فروش تأکید نمود.
در این دیدار، کارکنان شعبه دزفول نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل بیمه آسیا در این شعبه، از نزدیک به ارائه مسائل و مشکلات خود پرداختند.
در ادامه این دیدار، مدیرعامل و هیات همراه در محل ساختمان جدید در حال ساخت بیمه آسیا در دزفول حضور یافتند و از نزدیک در جریان فرایند ساخت این شعبه قرار گرفتند.
در این دیدارها سید مهدی صادقی عضو هیات مدیره و معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی، فرامرز خجیر عضو هیات مدیره و معاون بیمه های اشخاص و مسئولیت، معاون بیمه های اموال و همچنین معاون امور استان ها و شبکه فروش و تنی چند از مدیران، مدیرعامل را همراهی می کردند.