به گزارش اکونا پرس،

رضا ساعدی فر گفت: نزدیک به ۸۳ هزار میلیارد ریال از تسهیلات اعطایی به مشتریان در مدت یاد شده ریالی و مابقی ارزی بوده است.
معاون اعتبارات بانک با تاکید بر هدف گذاری برای حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان، اظهار داشت: تا پایان شهریورماه جاری، بالغ بر ۵هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت­ها اعطا شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت نقش شرکت­های کوچک و متوسط در ارتقا تولید و اشتغالزایی، اعطای تسهیلات به این شرکت­ها در دستور کار قرار گرفته و بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت شده است.
ساعدی فر اذعان داشت: ۹ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال از تسهیلات اعطایی بانک از محل منابع صندوق توسعه ملی و بالغ بر ۹۱۰ میلیارد ریال نیز از محل قرارداد عاملیت با وزارت نفت به استناد بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین شده است.
معاون اعتبارات بانک یادآورشد: همچنین از محل بند تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱( طرح­های تملک دارایی) بابت ۲ طرح مربوط به شرکت برق منطقه ای گیلان، مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مصوبه صادرشده که ازاین میزان تا پایان شهریورماه بالغ بر ۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل این مصوبه، پرداخت شده است.