به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ؛ بانک مسکن همسو با ماموریت دولت در اجرای ابر پروژه نهضت ملی و تامین مسکن برای اقشارضعیف و کم درآمد جامعه، از آغاز اجرای این طرح تا سیزدهم دیماه سال جاری برای ساخت 314 هزار و 559 واحد مسکونی در قالب 48 هزار و 644 پروژه قرارداد ساخت منعقد کرده است که از این تعداد، تسهیلات ساخت 299 هزار و 514 واحد مسکونی به سازندگان پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش؛ 37 درصد از تسهیلات پرداختی بانک مسکن به خودمالکان اختصاص دارد و مابقی نیز مربوط به نهادهای معرفی کننده از جمله اداره کل راه و شهرسازی، شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، صندوق مسکن، سازمان همیاری شهرداری ها و ....است.

در این مدت تعداد 453 هزار و 333 واحد مسکونی در قالب 79هزار و 492 پروژه به بانک معرفی شده اند که 43 درصد این واحدها سهم خود مالکان است. همچنین از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا سیزدهم دی ماه سال جاری، متقاضیان تعداد یک میلیون و 116 هزار و 501 فقره حساب افتتاح کرده اند.