به گزارش اکونا پرس،

مردمی بودن از ویژگی‌های بارز دولت آیت الله رئیسی بود. حضور در صف اول خدمت‌رسانی به مردم و در بحران‌هایی که همدلی و توجه سران کشور برای آسیب‌دیدگان، بیماران و اقشار گوناگون اهمیت داشت از اقدامات مورد علاقه و اهتمام این شهید خدمت بود.

عملکرد و دستاوردهای دولت سیزدهم و جدیّت و اهتمام پیگیرانه برای تحقق اهداف متعالی دولت در راه ارائه خدمت به مردم، حقیقت مشهودی بود که از روحیه عدالت محورانه، با اخلاص، جهادی و فسادستیز رئیس جمهور شهید ایران اسلامی برمی‌آمد.

سید شهید محرومان که به درک درستی از اصلی‌ترین نیاز مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر رسیده بود؛ بزرگترین آرمان دولت خود را ساخت ۴ میلیون خانه در جای‌جای کشور قرار داد؛ هدفی بزرگ که تمام ظرفیت و جدیت دستگاه های اجرایی ذیربط برای پیشبرد آن به کار گرفته شد.

از مهمترین دغدغه‌های رئیس جمهور محبوب و مردمی، شهید آیت الله رییسی، مسأله تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن بود که در جلسات شورای عالی مسکن و در میدان حضور نیز بر آن تأکید می ورزید .

اکنون و از پس این حادثه تلخ و باورنکردنی و با همه آلام حاصل از آن، مقصود و غایت برنامه‌های جاری و آتی بانک مسکن همچون گذشته در مسیر خانه‌‌دار شدن مردم سامان یافته و ان شالله طرح نهضت ملی مسکن با تأسی به نگاه و آرمان بلند شهید راه خدمت و دوشادوش دولت محترم به سرمنزل مقصود خواهد رسید.