به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد؛ به موجب دریافت مجوز قبولی اتکایی از داخل، این امکان فراهم شد تا شرکت بیمه پاسارگاد ریسک سایر شرکت های بیمه را بپذیرد.

بر اساس مجوز صادر شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمدید مجوز قبولی اتکایی از داخل شرکت بیمه پاسارگاد به استناد ضوابط قبولی اتکایی موسسات بیمه مستقیم و حسب بررسی های به عمل آمده ، مطابق با مفاد بند ۱ ذیل بند ج ضوابط مذکور از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت یک سال به این شرکت اعطا شده است.

قراردادهای بیمه اتکایی زمانی منعقد می شود که میزان سهم بیمه گر اولیه از یک ریسک (ریسک های بزرگ) با میزان توان نگهداری از آن ریسک از لحاظ فنی و مالی بیشتر باشد، در این صورت ریسک مازاد به شرکت های بیمه اتکایی و یا شرکت های بیمه که توانایی مطابقت بین شرایط قراردادهای مختلف را دارند، واگذار می شود.