به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، محمد جواد فدایی استاندار کرمان در جلسه کارگروه اشتغال استان با اهدائ لوح  از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در جنوب استان کرمان ابراز رضایت و قدر دانی کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه از بانک کشاورزی به دلیل عملکرد مطلوب در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری،صندوق توسعه ملی و اجرای دستورالعمل بند «خ» تبصره33 قدر دانی شد.