به گزارش اکونا پرس،

در این نشست که با حضور باشی زاده مدیر استان خوزستان بانک قرض الحسنه رسالت به همراه مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، نماینده اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران و نصیرزاده مدیر تخصصی خودرو و تجهیزات بازار اعضا در دفتر خون میرزائی رییس سازمان شیلات خوزستان انجام شد، خردمند مدیر گروه غذایی و کشاورزی بانکداری اجتماعی ضمن تشریح جزئیات و ضرورت اجرای این طرح در بستر قرض الحسنه ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند گام مثبتی در رفع بخشی از مشکلات جامعه صیادی کشور از سوی شبکه توسعه اجتماعی رسالت باشد. وی در این دیدار از تلاش های اتحادیه صیادی کشور، سازمان شیلات و صندوق توسعه صنایع دریایی تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در پایان خون میرزائی رییس سازمان شیلات خوزستان با قدردانی از انتخاب این استان به عنوان پایلوت از سوی شبکه توسعه اجتماعی رسالت، با برشمردن سوابق اجرایی بانک قرض الحسنه رسالت در خوزستان عملکرد مدیر و کارکنان بانک در استان را درجهت رفع مشکلات مردم قابل تقدیر دانست.