به گزارش اکونا پرس،

دکتر مهری ،مدیر عامل بانک صنعت ومعدن گفت :درهمین خصوص جلساتی را بابانک مرکزی داشتیم تا با گرفتن خط اعتباری، پروژه های با پیشرفت بالای 80 درصد که هرکدام از آن ها  ،طرح های بزرگ ومتوسطی هستند را با تامین مالی به بهره برداری برسانیم  .