به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران: وی افزود: در همین راستا و براساس تفاهم‌نامه منعقده با شرکت داده‌گستر عصرنوین(های‌وب)، سودسهامداران این شرکت از ابتدای مهرماه سال‌جاری پرداخت می‌شود.
واحدپور تصریح کرد: شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای بهره‌مندی از اینگونه خدمت و سایرخدمات بانکی می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با این بانک اقدام نمایند.