به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، در این دیدار که مانی پورعیسی، مدیر استان خوزستان این شرکت و شعبانی مسئول امور رفاهی جمعیت هلال احمر استان نیز حضور داشتند، سطح رضایتمندی کارکنان و امدادرسانان جمعیت هلال احمر استان خوزستان مور ارزیابی قرار گرفت.
مدیران هلال احمر خوزستان در دیدار، ضمن قدردانی از خدمات بیمه ای بیمه سرمد به ویژه در حوزه درمان، از خدمات این شرکت، اضهار رضایت کردند.
دکتر داود جعفری در ادامه سفر خود به این استان، با مدیران بانک صادرات خوزستان نیز دیدار کرد. در این جلسه که دهکردی رییس اداره رفاه و امور کارکنان، اسماعیلی معاون دایره رفاه و قنواتی رییس شعبه مرکزی بانک صادرات استان خوزستان نیز حضور داشتند، وام های تسهیلات به مشتریان بانک و فرآیند خدمات درمانی در استان، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.