به گزارش اکونا پرس،

نجفی افزود: همچنین این سازو کار در بانک تمهید شده است که بر اساس مذاکرات واحدها و شعب استانی با مشتریان، متناسب با نوع فعالیت تولیدی و کسب و کار و بر اساس اعلام نیازهای مشتری، محصولاتی ویژه آن منطقه طراحی گردد تا از این طریق حداکثر رضایت مشتریان و تعاونگران از بسته ها و محصولات بانک حاصل گردد.

وی در همین رابطه خاطر نشان کرد: چرخه و بازگشت تسهیلات در استان مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با توجه به رعایت قواعد اعطای تسهیلات توسط همکاران و خوش حسابی مشتریان، برنامه های تسهیلات استان با سرعت و کیفیت مناسب انجام می گردد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه با اشاره به روند هدفگذاری و برنامه ریزی بانک گفت: عملکرد سرانه هر استان در شاخص های مختلف تدوین گردیده و متناسب با امکانات و ظرفیت های موجود در هر استان برنامه های توسعه ای و بهبودی به استان پیشنهاد می گردد.

نجفی با اشاره به این که حدود ۲.۵ درصد امکانات بانک توسعه تعاون به لحاظ شعبه و نیروی انسانی در استان مرکزی بکار گرفته شده است میزان پرداخت تسهیلات استان در سال ۱۳۹۷ را ۲۷۱۵ میلیارد ریال اعلام نمود. وی افزود: پرداخت تسهیلات در شش ماهه اول سال جاری برابر با ۱۴۸۷ میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی،احمد محمدی مدیر امور شعب و امیر میرشفیعی رئیس اداره کل برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد بانک در استان مرکزی را بررسی نمودند و علی وفایی مدیر امور شعب استان مرکزی، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.