به گزارش اکونا پرس،

⁦کلیه شرکت های تعاونی تولیدی می توانند در بخش های مختلف اقتصادی از این فرصت مناسب بهره مند گردند.

⁦⁩شرکت های تعاونی تولیدی می توانند با افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه تعاون و ایجاد گردش مالی مناسب از ظرفیت بسته رونق تعاون ( ویژه تعاونی های تولیدی) برابر نیاز و شرایط ایجاد شده از تسهیلات اعتباری با نرخ سود 12 الی 14 درصد و با بازپرداخت حداکثر 60 ماهه استفاده نمایند.