به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی در استان مرکزی، روز دوشنبه 29 مهرماه در مراسم افتتاح و بازدید وزیر و همراهان وی از دو طرح کشاورزی که با تامین مالی بانک کشاورزی در سال رونق تولید راه اندازی شده بود، محمد شریعتمداری از خدمات و نقش پررنگ بانک کشاورزی استان مرکزی و همراهی موثر روح اله خدارحمی مدیر عامل بانک در اشتغالزایی و تولید قدردانی کرد .