به گزارش اکونا پرس،

در این نشست که با هدف بررسی راهکارها و اتخاذ تدابیر جدید جهت دستیابی به اهداف و استراتژیهای سازمانی برگزار گردید ، دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون ضمن خوش آمد گویی به مدیران ستادی و استانی حاضر در نشست بیان داشت : تمام اهداف و تبیین شده بیمه تعاون تنها با همکاری و مشارکت دلسوزانه همه ارکان شرکت نتیجه بخش خواهدبود .

ایشان در بخشهایی دیگر از سخنان خود افزودند : به سمتی می رویم که به عنوان اولین شرکت بیمه ای برای استانها در تمامی بخشها صورت های سود و زیان تعریف کنیم . این کار بر اساس شاخصهای جغرافیایی و رشته های بیمه ای انجام خواهد شد .

وی گفت : شعب را در قالب یک سازمان مجزا ترسیم کرده و بر اساس شاخص های تعریف شده برای هر سازمانی صورتهای مالی آن به تفکیک بررسی و نتایج بدست آمده بیانگر وضعیت عملکرد آن واحد خواهد بود . اعداد و ارقام نهایتا مشخص کننده میزان چگونگی فعالیت یک شعبه است .

ایشان در ادامه بیان داشتند : بررسی و رفع معایب موجود برای رسیدن به بهبود مستمر در سازمان امری انکار ناپذیر است . اینگونه که ایرادات و اشکالات موجود باید از سوی همه گفته شود تا تلاشها برای رفع آنها انجام گردد .

وی افزود : همه واحد های سازمانی مدیریت ریسک را امری بسیار مهم تلقی کنند . ریسک یعنی احتمال پیش آمد نامطلوب در آینده است . مدیران ریسک ها را شناسایی کرده و نسبت به مدیریت آن در تمام سطوح اهتمام ورزند .

دکتر مظلومی با اشاره به وجود اصل swot در هر شاخه مدیریتی ، از مدیران بیمه تعاون در بخشهای ستادی و استانی خواستند تمام فعالیت خود را بر اساس نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصتها و تهدیدهای برون سازمانی تدوین کرده و بر اساس آن هدف گذاریها را جهت نیل به تعالی سازمانی پیش بگیرند . وی ادامه داد ،هدف گذاری رشد درشعب تنها بر اساس ظرفیت آن استان در نظر گرفته شده است. اگر شعبه ای بزرگتر است ، قطعا اهداف بزرگتری برای آن تعریف شده است . شعب تلاش کنند تا اهداف تعیین شده را با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود محقق کنند .

مدیر عامل بیمه تعاون ارزیابی از عملکرد شعب در رشته درمان را سود و زیانی تلقی کرده و نه پورتفوی محور و افزودند : به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که رشته درمان بیمه تعاون با ارائه راهکارهای نوین به یک رشته سود ده تبدیل شود .

در ادامه این نشست مدیرامور شعب و استانها و واحدهای فنی ستادی به بیان و تشریح عملکرد حوزه مدیریتی خود کرده و شعب را از آخرین دستورالعمل ها و اهداف مطلع ساختند .

در بخش پایانی این نشست ، مدیران ستادی و استانی بیمه تعاون در قالب 6 کارگروه تخصصی به بررسی فرایندها پرداخته ،پیشنهادات را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و به اشتراک گذاری ایده ها نسبت به تصویب موارد مطرح شده اقدام کردند .