به گزارش اکونا پرس،
در این بازدیدها، جمشید خاتمی مدیر بیمه سرمد در این استان، ضمن تقدیر و تشکر از عوامل راهور و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت سامان نگار ایرانیان، به طرح نقطه نظراتی در خصوص ارائه خدمات بهینه به زیان دیدگان خسارت های خودرو پرداخت.
شایان ذکر است محمدحسن نوروزی معاون شعبه و مسعود شیروانی مسئول خسارت خودرو بیمه سرمد نیز از نزدیک در جریان مشکلات ارزیابان خسارت و بررسی راهکارهای همکاری بیشتر پرداختند .