به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس این فرایند مشتریان می توانند با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک رفاه و پس از قرار دادن رفاه کارت خود در دستگاه، به ترتیب پس از انتخاب گزینه های" تغییر رمز و خدمات رمز دوم یک بار مصرف"، "رمز دوم یک بار مصرف پویا"، " فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف پویا از طریق کد USSD # 713* و سپس ثبت رمز دلخواه توسط مشتری بین 5 تا 12رقم به ازای هر کارت و تایید مجدد آن و در آخر چاپ رسید تایید فعال سازی کد دستوری# 713*، نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای کارت اقدام کنند.
همچنین نحوه استفاده از کد دستوری# 713* برای تولید رمز دوم یکبار مصرف، به این شیوه است که با وارد کردن کد دستوری # 713* (برای اپراتورهای تلفن همراه ایرانسل- همراه اول- رایتل)، انتخاب گزینه 4 "رمز پویا کارت"، انتخاب گزینه 1 "دریافت رمز"، " انتخاب یکی از کارت های نمایش داده شده به صورت (رفاه- چهار رقم سمت راست کارت)، وارد کردن رمز 5 تا 12رقمی کد دستوری# 713*، سر انجام رمز یکبار مصرف تولید شده و به مشتری نمایش داده می شود.