به گزارش اکونا پرس،

لازم به ذکر است سیدحسن سلطانی فیروز رئیس هیات مدیره بانک به عنوان نماینده هیات مدیره و اویس رحیمی مدیرامور حقوقی به عنوان نماینده مدیرعامل در جلسات کمیته حضور خواهند داشت.

اسامی نمایندگان به شرح زیر است:

نمایندگان سرپرستان:

۱٫مجتبی قناعتیان عضو اصلی نماینده سرپرستان

۲٫محمدحسین مس فروش عضو علی البدل نماینده سرپرستان

نمایندگان کارکنان

۱٫علی گلشنیان عضو اصلی نماینده کارکنان

۲٫حمیدرضا رودپشتی عضو اصلی نماینده کارکنان

۳٫پژمان اکبرزاده پولادی عضو علی البدل نماینده کارکنان