به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای در راستای مساعدت به بیمه گذاران در ایام شیوع کرونا، بر ضرورت پیوستگی تاریخ شروع و انقضای بیمه نامه های مذکور تاکید نمود و به تبع آن اخذ جریمه دیرکرد صندوق( موضوع بند ب ماده ۲۴قانون بیمه شخص ثالث) را فاقد موضوعیت اعلام کرد.
بر اساس این گزارش در این بخشنامه از شرکت‌های بیمه خواسته شده ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه صادره توسط واحدهای ذیربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح اشکالات احتمالی در بیمه نامه های صادره اقدام لازم به عمل آید.
شایان ذکر است در این بخشنامه تصریح شده که در صورت عدم اجرای دقیق مفاد این بخشنامه با شرکت‌های متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.