به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در اجرای برنامه حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا بر خانوارها و طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی،مبلغ2376 میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات حمایتی، روزچهارشنبه دهم اردیبهشت 1399(امروز) در قالب تسهیلات یک میلیون تومانی، به حساب 237640  سرپرست خانوار معرفی شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی واریز شد.
این گزارش می افزاید: واریز این مبالغ با ارسال پیامک به سرپرستان خانواری که شماره تلفن همراه آنان در سامانه های بانک کشاورزی ثبت شده است،اطلاع داده شد.
خاطر نشان می شود،بانک کشاورزی در مرحله اول مبلغ1594 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی، روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1399در قالب تسهیلات یک میلیون تومانی، به حساب 1593990  سرپرست خانوارواریز کرده بود.