به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  اداره‌کل روابط‌عمومی‌وتبلیغات، براساس این طرح، فروشگاه ها و واحدهای صنفی می توانند اعتبار خرید کالاها و تجهیزات موردنیاز خود را با نرخ ارزان قیمت یک درصد در ماه با عقد مرابحه و امکان استفاده در 4 دوره کوتاه مدت و تسویه سه ماهه در طول  سال تأمین کنند.  تشکیل پرونده فقط یکبار برای 4 دوره اعتباری سه ماهه است وسود روزشمار تا هنگامی که مشتری از کارت استفاده نکند، دریافت نخواهد شد.

کارت اعتباری کارتینو جایگزین مناسبی برای چک های آتی ودارای دوره اعتباری یکساله می باشد. استفاده از اعتبار به میزان مورد نیاز مشتری، با سود روز شمار بوده وپس از تسویه بدهی دوره، کارت بصورت آنی شارژ می گردد.