به گزارش اکونا پرس،
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، در متن تقدیرنامه استاندار همدان خطاب به فرشید رادور زنگنه مدیر استانی این بانک آمده است؛
در اجرای "بند الف تبصره قانون بودجه" و پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق آن با منابع داخلی بانک، تسهیلات قابل توجهی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان پرداخت گردید؛ با وجود اینکه بانک های مختلف عاملیت این تسهیلات را بر عهده داشتند، لیکن بانک صنعت و معدن قریب به نیمی از سهمیه پیش بینی شده استان را عقد قرارداد نمود. در همین راستا از زحمات مدیر استانی این بانک و همکارانشان که عملکرد مطلوبی در این عرصه داشتند، تقدیر و تشکر به عمل می آید.