به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسینعلی سخندان ضمن افتتاح اولین درمانگاه بانک ملی ایران در شهرستان های ایلام و اهواز که به طور موقت در ساختمان اداره امور شعب این استان ها مستقر می باشد؛ از آزمایشگاه ها و داروخانه های طرف قرارداد بعنوان مراکز خدمات درمانی بیمارستان بانک بازدید کرد.
مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری در این سفر، با حضور در منزل دو نفر از همکاران ایلامی، و همچنین دو نفر از بازنشستگان استان خوزستان از آنان عیادت و دلجویی کرد.
گفتنی است؛ تعداد ۹۵ نفر از همکاران در استان ایلام و تعدادی از همکاران استان خوزستان مورد غربالگری قلب و عروق قرار گرفتند.
لازم به ذکر است در استان مرکزی نیز ضمن غربالگری قلب و عروق از همکاران، بررسی های لازم برای راه اندازی درمانگاه جهت رفاه حال همکاران به عمل آمده است؛ که به زودی اجرا خواهد شد.