به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399، که پایان شهریورماه جاری به بانک های کشور ابلاغ شد، آمده است: بر اساس مفاد تبصره 3 ذیل ماده 2 بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، مبنی بر "فروش باقیمانده تعهدات ارزی صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند در بازار دوم نیما به نرخ روز پایانی مهلت مزبوربا قیمت روز بازار، هر کدام که کمتر باشد به بانک مرکزی"، نظر به اینکه مراتب پیاده سازی نرم افزارهای اجرای مفاد تبصره یاد شده در این بانک انجام شده است، مقتضی است آن بانک/صرافی آن بانک نسبت به خرید ارزهای موصوف به نیابت از این بانک اقدام لازم را در تعامل با اداره بین الملل این بانک انجام دهد.