به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل ارایه خدمات متنوع بانکی به منظور استفاده راحت و آسان نابینایان بدون حضور همراه در ۱۰ شعبه این موسسه صورت می پذیرد.

در این شعب کلیه فرمهای بانکی با خط بریل طراحی و در دسترس می باشند ضمنا در سامانه های نصب شده در این شعب افراد نابینا می توانند با استفاده از یک دستیار صوتی و برجسته نگار دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل فرمهای بانکی را تکمیل نمایند.

ضمنا روشندلان گرامی که گوشیهای اندروید در اختیار دارند می توانند با نصب نرم افزار فام و در مقیاس استاندارد های جهانی خدمات بانکی را شخصا انجام دهند.

شعب ارایه دهنده خدمات به نابینایان محترم بدین شرح می باشند:

۱-شیراز جنوبی تهران کد۵۱۵

۲-هفده شهریور تبریزکد۵۴۸

۳-شهیدمدرس تبریزکد۲۴۶

۴-شهدای کرج کد۳۵۵

۵-شریعتی اهواز کد۳۷۰

۶-گلستان کرمانشاه کد۳۵۸

۷-مرکزی مشهدکد۲۱۱

۸-امیرساری کد۳۲۶

۹-جمهوری کرمان کد۳۶۵

۱۰-میدان سلماس کد ۴۶۲