به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، شهاب الدین شریعت مجد مدیرپروژه توسعه و توانمندسازی شبکه فروش شرکت، در این جلسه آنلاین، با بررسی اهداف و برنامه های این پروژه، به تشریح مواردی درخصوص راهبری فروش نمایندگان پرداخت.