به گزارش اکونا پرس،

بررسی صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور بیمه تعاون نشان از جهش قابل ملاحظه سود در این شرکت طی فعالیت نیمسال اول دارد.

بیمه تعاون که سال مالی منتهی به پایان اسفند دارد، صورت مالی نیمسال اول خود را با افزایش 105 درصدی حق بیمه صادره که از آن درآمد 229 میلیارد تومانی شناسایی شده و 137 درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر است، منتشر کرد.

بررسی صورت‌های مالی بیمه تعاون در دوره شش ماهه اول سال نشان میدهد با توجه به هزینه خسارت 156.8 میلیارد تومانی (145 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل) و هم‌چنین میزان درآمدی که به آن اشاره شد، سود خالص 32.4 میلیارد تومانی برای بیمه تعاون محقق شده که مقایسه آن با مدت مشابه سال 98 جهش 492 درصدی سودآوری را نشان می‌دهد.

بدین ترتیب، بیمه تعاون که در شش ماهه اول سال 98 سود 37 ریالی برای هر سهم محقق کرده بود در شش ماهه اول سال جاری به سود 216 ریالی رسیده است.

بیمه تعاون توانسته در شش ماه گذشته بیشترین سودناخالص را از محل بیمه شخص ثالث به مبلغ 10.8 میلیارد تومان و پس از آن از محل بیمه درمان به مبلغ 6.9 میلیارد تومان به دست آورد. هم‌چنین بیمه زندگی (غیر اندوخته‌دار) بیشترین زیان برابر با 17 میلیارد تومان را به شرکت بیمه تعاون تحمیل کرده است. در مجموع سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای برابر با 11.7 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سودناخالص 14.4 میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل شاهد افت 19 درصدی سودآوری از این محل هستیم.

اما در مقابل بیمه تعاون از محل سرمایه‌گذاری‌های خود به درآمد بیشتری نسبت به سال قبل رسیده است. در دوره مورد بررسی «وتعاون» 23.3 میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری‌های خود به دست آورده که مقایسه آن با رقم 5.4 میلیارد تومان مدت مشابه نشان از افزایش 325 درصدی دارد. بیشترین درآمد سرمایه‌گذاری در نیمه اول امسال برابر با 34.1 میلیارد تومان بوده که از محل سرمایه‌گذاری در سهام حاصل شده است.