به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"  به مناسبت هفته پژوهش و در راستای تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیأت علمی، 15 دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، دکتر آرین قلی پور  مشاور مدیرعامل بیمه "ما" به دلیل مشارکت گسترده در طراحی ساختارهای سازمانی برای ادارات و صنایع کشور و ارائه طرح های مختلف در حوزه مدیریت منابع انسانی حائز این مقام شد.

این گزارش افزود: شرکت سهامی بیمه "ما" به منظور پیشبرد اهداف توسعه و تعالی و خیزش برای چشم اندازهای آتی در حوزه سرمایه انسانی، تحت نظارت دکتر قلی پور استاندارد مدل 34000 را پیاده سازی کرد که بر اساس آن ، بطور یکپارچه و منسجم همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان‌ را در جهت ایجاد و ارتقاء آنها یاری می کند.