به گزارش اکونا پرس،

حدود یک ماه پیش بانک ایران‌زمین از «فراز» رونمایی کرد. فراز مخفف عبارات فناوری روز ایران‌زمین و عنوان نخستین پلتفرم دیجیتال این بانک است که در حال حاضر به صورت آزمایشی در اختیار شماری ازکارکنان و مشتریان آن قرار گرفته، اما بانک ایران‌زمین بر آن است تا حداکثر یک سال دیگر این پلتفرم را در دسترس همه مشتریانش قرار دهد تا به گفته مدیران آن انقلابی دیگر پس از بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری کشور بیافریند؛ این تمام اطلاعاتی است که تاکنون از فراز منتشرشده اما با این تفاسیر دانستن جزئیات بیشتر از این پلتفرم می‌تواند جالب‌توجه باشد. به همین منظور با فرهاد اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین گفت‌وگویی انجام دادیم.