به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک و با توجه به اهمیت آن در اطلاع رسانی به مشتریان، محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
• پرداخت وجوه تمامی حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک 
• عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی 
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی 
• ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد