به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان،با تلاش مدیریت و نمایندگان شعبه رشت، این شعبه در فروش طرح بیمه ای خانواده آرمانی، بین تمام شعب شرکت بیمه آرمان در رتبه اول قرار گرفت.