به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات این بانک، به دنبال عملیاتی شدن قانون جدید چک و راه اندازی سامانه صیاد و لزوم ثبت، تایید و انتقال چک های صادر شده از طریق این سامانه، لازم است کلیه اطلاعات چک های جدید پس از صدور توسط صاحب چک، در سامانه صیاد (به صورت حقیقی و یا حقوقی با استفاده از ابزارهای معرفی شده) ثبت گردد.
همچنین گیرنده چک نیز مکلف است در زمان پذیرش و یا انتقال چک نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز از طریق سامانه مربوطه اقدام نماید. براساس اعلام مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات، راهنمای استفاده از سامانه پیچک( صیاد) در دو مستند "راهنمای کاربردی سامانه پیچک در همراه بانک" و "راهنمای کاربردی سامانه پیچک در BIB- اتصال به پیچک" تهیه شده و در وب سایت بانک موجود است.
در صورت عدم رعایت فرایند مذکور توسط مشتریان، اقدامی توسط شعب بانک در خصوص نقد شوندگی، ابطال، و یا سایر عملیات بانکی، صورت نخواهد گرفت.