به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مرکزی ، سید علی آقازاده با ارسال لوح سپاس ، از عملکرد این بانک  قدردانی کرد.

وی همچنین در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی ، از مساعی و تلاش های مدیر شعب بانک کشاورزی این در سال جهش تولید تشکر و قدردانی کرد.